Pejzaż zimowy, rok 2007. Michał Kurc AFRP

Rzeka Liwiec

Copyright © photos by Michał Kurc