Kulisy sprawy


 

Rynek Mariacki w Węgrowie, rok 2002. Fot. Michał Kurc.

 

mobbing

Kulisy sprawy

 

 


Instruktor fotografii...


 

Michał Kurc instruktor d/s fotografii i filmu zatrudniony w Węgrowski Ośrodku Kultury, po 1995 roku był spostrzegany przez Urząd Miasta Węgrowa jako ich fotograf, fotoreporter. 

 

Prawa autorskie do moich utworów bezpodstawnie przypisał sobie Zarząd Miasta, który dowolnie nimi rozporządzał. Jak upomniałem się o należności z tytułu praw autorskich Zarząd zastosował wobec mnie mobbing.

 

 


Pierwsze Porozumienie i wypłacenie należności.


 

Kłopoty rozpoczęły się po roku 1995 r. Polegały na odmowie zapłaty za wykorzystanie moich utworów fotograficznych w wydawnictwach Urzędu Miejskiego - Zarząd powołał się na rzekomą opinię radcy prawnego.

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta zbadała tę sprawę i stwierdziła: "W momencie podejmowania decyzji przez Burmistrza, wydanie polecenia z pominięciem drogi służbowej spowodowało długą pełną korowodów korespondencję, w której komisja nie doszukała się opinii radcy prawnego".

 


Poprosiłem o opinię Departamentu Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Ministerstwa Kultury i Sztuki w tej sprawie. Opinia była następująca: 

"jest Pan uprawniony do żądania wynagrodzenia za korzystanie z Pana zdjęć, skoro posługuje się nimi podmiot nie będący Pana pracodawcą."


 

 

Temat opinii radcy prawnego przewija się przez cały czas tej sprawy. Zainteresowanym stronom jej nigdy nie przedstawiono.

 

Po trzech latach

... uświadomiłem Zarządowi, że obowiązuje w Polsce prawo autorskie i należy go przestrzegać. Radca prawny Urzędu sporządził treść porozumienia, które polegało na uznaniu mojego żądania i wypłaceniu należności.

 


Po wypłaceniu


 ... Zarząd Miasta podjął decyzję o zbadaniu zasadności i celowości etatu instruktora fotografii w WOK, o tym fakcie niezwłocznie mnie poinformowano. Podjęto wobec mnie mobbing - zastraszenie ofiary.

 

Kolejne działanie wymierzone mojej osobie: 

- Zarząd zlecił wykonywanie zdjęć np. z Biesiady Weselnej fotografowi nazwijmy to "z zewnątrz" - izolowanie ofiary ze środowiska

- Na okres urlopu musiałem zdać aparat do depozytu, choć dysponowałem odpowiednią szafą pancerną, w takiej samej przetrzymywano depozyt - próba ośmieszenia ofiary. 
 -Zarząd Miasta na swym posiedzeniu w dniu 8 lipca 1998 roku ponownie rozpatrzył i utrzymał decyzję zbadania celowości etatu instruktora d/s fotografii w WOK - ponowna próba zastraszenia ofiary.  

- W tym samym czasie 8 lipca 1998 roku otrzymuję nagrodę pieniężną za wzorowe wypełnianie obowiązków wynikających z zakresu czynności, podejmowanie działań będących poza tym zakresem i za dyspozycyjność. Podziękowanie za zaangażowanie i wysiłek w czasie przygotowań i w trakcie trwania Biesiady Weselnej. Tę nagrodę opiniował i zatwierdzał p. Burmistrz. Ten rodzaj postępowania Zarządu Miasta był mobbingiem wymierzonym w moją osobę - ośmieszyć i załamać ofiarę, pokazać jej, kto tu ma władzę.

 

 

Jak już wspomniałem podjęto wobec mnie działania mobbingowe - próbę zastraszenia.

 

Zarząd Miasta zamiast nawiązać współpracę ze mną podjął decyzję o zbadaniu zasadności i celowości etatu instruktora fotografii w WOK. Jednak nie był w stanie doprowadzić do zwolnienia mnie.

 

Cele mobbingu są dość proste i sposoby ich realizacji opierają się na wykorzystaniu podstawowych relacji, jakie mogą zachodzić między ludźmi: 

zwierzchnik stara się izolować ofiarę ze środowiska, 

pomniejszyć zasługi w pracy, 

ośmieszyć, 

poniżyć, 

obedrzeć z godności. 

 

Sposoby uzyskania powyższych efektów to:

 

 intrygi, 

podstępy, 

szykany, 

plotki, 

kłamstwa itd. 

 

Wszystko to sprawia, iż pracownik w szybkim tempie staje się zawodowo i osobiście załamany.

 

  


Drugie Porozumienie


 

Zmienił się Zarząd, ale radca prawny pozostał ten sam.

 

Porozumieniem zawartym w dniu 14 kwietnia 2000 roku z Urzędem Miejskim w Węgrowie reprezentowanym przez p. Janusza Dołęgę Burmistrza Miasta dotyczyło wypłacenia odszkodowania za rozpowszechnienie moich utworów na pierwszej oficjalnej stronie internetowej Miasta Węgrowa.

 

Po wypłaceniu odszkodowania burmistrz zwrócił się do mnie z prośbą o nieodpłatnie udostępnienie niektórych utworów fotograficznych z mojej strony, na nową stronę internetową Węgrowa.

 

Zgodziłem się. Mając na uwadze, że uczynił to uczeń - niepełnoletnia osoba, dostał ode mnie szansę poprawy i udostępniłem odpowiednie prace do upowszechnienia na nowej oficjalnej strony miasta - 80 utworów fotograficznych przetworzonych cyfrowo - do wklejenia na stronę.


Okazanie dobrej woli nie opłacało się.


 

Podarowałem Miastu 80 utworów, co doprowadziło do sytuacji, że po roku, na stronie Miasta naliczyłem poza tymi darowanymi, ponad 400 moich utworów upowszechnionych bez mojej wiedzy i zgody.

 

 

 

 

 

Sprawa trafiła do Komisji Rewizyjnej. I tu, moja darowizna, posłużyła radcy prawnemu Urzędu Miejskiego do wprowadzenia zebranych w błąd - poniżej skan pierwszej strony protokółu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w lipcu 2002 roku (w powiększeniu wypowiedź radcy prawnego Urzędu):

 


 

Jak można zauważyć radca prawny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wypowiedział się z punktu widzenia Urzędu, a nie z punktu widzenia prawa. 

Bez mojej wiedzy i zgody skopiowano 400 moich utworów z mojej autorskiej strony na stronę miasta dlatego bezzasadnym było stwierdzenie przez radcę, że nie dotrzymałem ustaleń - to nie ja udostępniałem 400 zdjęć na stronę miasta a mi je skradziono.

 

Niewłaściwy sposób opiniowana moich spraw przez radcę prawnego Urzędu, przy współudziale burmistrza, spowodował wiele złego. Dlatego zażądałem usunięcia wszystkich moich utworów ze strony miasta.

 

Burmistrz natychmiast spełnił moje żądanie - usuną wszystkie moje zdjęcia ze strony Miasta, - tym samym przyznał się do popełnionego czynu - niezgodnego z prawem.

 


Tygodnik Siedlecki

 

Artysta fotografik kontra węgrowski Urząd Miasta
Prawa dla autora w Internecie

Po trwającej kilka miesięcy wymianie pism z władzami miasta, węgrowski artysta fotografik Michał Kurc zdecydował się wystąpić na drogę prawną. Stało się to zresztą zgodnie z sugestią miejskich władz. Fotografik domaga się przestrzegania praw autorskich i wypłacenia pieniędzy za fotografie, które wykonał na polecenie burmistrza.

 

Więcej tutaj:

 

 

 


Próba zniesławienia mnie przez Burmistrza WęgrowaCo przez to chciał osiągnąć człowiek piastujący urząd Burmistrza? 

 

Po ukazaniu się artykułu w Tygodniku Siedleckim, Burmistrz Janusz Dołęga w piśmie do Tygodnika Siedleckiego z dnia 10.10.2002 r., które to pismo udostępniła mi Redakcja, upowszechnił nieprawdę, szkodząc mojej osobie. M.in. napisał:

"Podsumowując, chciałbym zwrócić również uwagę, że autor artykułu wybiórczo cytuje wypowiedzi radnych z obrad komisji Rewizyjnej. Nie cytuje wypowiedzi jednej z radnych*| - członkini komisji - która stwierdziła, że Pan Kurc w środowisku węgrowskich fotografików jest znany ze stosowania metod ustawiania się w pobliżu innej osoby fotografującej i robienia później zdjęć z tego samego miejsca." 

*|Tej wypowiedzi radnej nie było, dowodem na to są protokóły nr 28 i 29 z roku 2002 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Węgrowa. 

 

To kłamstwo było typowym działaniem mobbingowym, żeby pomniejszyć moje zasługi w pracy, ośmieszyć mnie, poniżyć...

 

Podłość Burmistrza uwidoczniła się w wyjątkowym czasie dla mnie i Węgrowa, podczas realizacji Programu "Węgrów Stolicą Kulturalną Mazowsza 2002".

 

"Węgrowskie klimaty II"

Pracowałem nad moją trzecią i czwartą indywidualnymi wystawami pt. "Węgrowskie klimaty II" przedstawiającą piękno Węgrowa. Inaugurowały 24 kwietnia 2002 roku  Program "Węgrów Stolicą Kulturalną Mazowsza 2002".

Praca z wystawy "Węgrowskie klimaty II".

 

 Równolegle z tą wystawą, eksponowałem zestaw 14 fotografii pt. „Spacerkiem po Węgrowie” na wystawie w holu WOK - prace zostały upowszechnione na pocztówkach.

 

„Spacerkiem po Węgrowie”

Praca z wystawy "Spacerkiem po Węgrowie" upowszechniona na pocztówce.

 

Była to czwarta autorska wystawa na przestrzeni niecałych dwóch lat. 

 

 

 

Dwie pozostałe wystawy o Węgrowie inaugurowały: 

- Pierwsza w dniu 26 lutego 2001 roku obchody Jubileuszu 560 lat miasta Węgrowa

"Węgrowskie klimaty"

Wystawą "Węgrowskie klimaty", zapoczątkowałem cykl wystaw fotografii cyfrowej, przedstawiającej piękno i uroki Grodu nad Liwcem. 

Praca z pierwszej wystawy "Węgrowskie klimaty".

 

 druga wystawa w dniu 10 sierpnia 2001 inaugurowała "Dni Węgrowa 2001"

 

"Węgrowskie motywy w fotografice Michała Kurc'a"

 

Praca z wystawy "Węgrowskie motywy w fotografice Michała Kurc'a".

 

 

Zło potrzebuje tylko odpowiedniego bodźca, aby uzewnętrzniło się, a wtedy człowiek dla osiągnięcia obranego celu jest gotowy przekroczyć wszelkie granice - tu krzywda ludzka nie stanowi dla niego przeszkody w osiągnięciu celu.

 


Twórca prawa autorskiego


 

... Po raz kolejny wystawia opinię prawną w mojej sprawie: "Do Pana jako podmiotu autorskich praw majątkowych do tych utworów należy decyzja komu i w jakim zakresie zostanie udzielone zezwolenie na korzystanie z utworów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za to korzystanie."

 

W piśmie z dnia 21 października 2002 r. Ministerstwo Kultury po raz drugi wyjaśnia i jednoznacznie wskazuje Burmistrzowi Węgrowa wypłacenie należności:

 

"Do Pana jako podmiotu autorskich praw majątkowych do tych utworów należy decyzja komu i w jakim zakresie zostanie udzielone zezwolenie na korzystanie z utworów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za to korzystanie."

 

Link do pisma z dnia 21 października 2002 r.

  

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc