10 lat Fotoklubu RP


 

 

 10 lat Fotoklubu RP

 

Działo się dnia 27 maja 1995 roku w Warszawie. Grupa fotografików podjęła uchwałę o założeniu Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. 

 

1995Co było motywacją powołania Stowarzyszenia, nawiązującego do tradycji Fotoklubu Polskiego z lat międzywojennych, którego głównym celem było rozwijanie fotografii artystycznej, nazwanej przez Jana Bułhaka - fotografiką? 

Rozpadła się Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, nieudolność organizacyjna ZPAF, zajętego partykularyzmem - ZPAF nie był zdolny do reprezentowania Polski w Federacji Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej, transformacja ustroju i wiele innych okoliczności było motywacją dla tych, którym dobro polskiej fotografii artystycznej było najważniejsze i to, aby Polska była reprezentowana w FIAP. Andrzej Voellnagel zbierał dobrowolne datki, aby opłacić składkę roczną FIAP dla zachowania ciągłości członkostwa Polski. Po rejestracji sądowej Fotoklubu RP, można było wystąpić do FIAP o przyjęcie Fotoklubu RP na członka reprezentującego Polskę, co zostało pomyślnie załatwione. Wieloletni dorobek Polskiego Towarzystwa Fotograficznego przyjęty przez Federację Stowarzyszeń Fotograficznych został rozgrabiony, utracono również to, co pozostało po Warszawskim Towarzystwie Fotograficznym. Pomimo rozmów wówczas zmierzających do zachowania dorobku, władze Federacji i WTF uznały za celowe sprzedać "sobie" to, co było cenniejsze jak komputery, kserograf, wiele cennych zbiorów fotografii i wydawnictw, niż pozwolić na zmianę organizacyjną Federacji dla zachowania dorobku. 

Gdzie są dzisiaj wspaniali działacze Federacji? Podobno niektórzy działają w strukturach partyjnych i samorządowych. Mają doświadczenie. Jest to afera w innym wymiarze. Fotoklub RP podejmując działalność statutową, zaczynał od zera. Po upływie dziesięciu lat, liczba członków rzeczywistych - artystów fotografików wynosi około 200, a członków nadzwyczajnych przekroczyła 1100. Członkami są również Towarzystwa Fotograficzne. 
Kapituła Fotoklubu RP nadała godność członka honorowego - "zasłużonego dla fotografii polskiej" 46 osobom. Nadano 9 złotych, 21 srebrnych medali "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" wybitnym twórcom fotografii artystycznej. Działaczy ruchu fotograficznego wyróżniono 18 medalami Fotoklubu RP. Na konkursach krajowych i międzynarodowych nadano 10 złotych, 13 srebrnych i 11 brązowych medali "Za fotograficzną twórczość". 

W początkowym okresie nadano 62 medali pamiątkowych "Fotonu" za fotografię czarno-białą. Fotoklub RP jest fundatorem wielu nagród i dyplomów, udziela patronatu jak również rekomenduje o patronat Federacji Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej dla konkursów międzynarodowych m.in. - "Kuźnia"- Rybnik, "Foto-Odlot"- Rzeszów, "Dia-Pol" - Radom, "Krajobraz górski" - Nowy Targ. Na wniosek Fotoklubu RP, 10 osób otrzymało odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" nadane przez Ministra Kultury, a 12 osób otrzymało znaczący na świecie tytuł międzynarodowy ArtistFIAP. Zgodnie ze Statutem FRP utworzono Komisję Kwalifikacji Zawodowych, stwierdzającej kwalifikacji do wykonywania zawodu artysty fotografa (artysty fotografika), instruktora fotografii, rzeczoznawcy do spraw fotografii. 

 

2000

 

Za zgodą Ministerstwa Kultury podjęto się prowadzenia Wyższego Studium Fotografii, po ukończeniu absolwenci otrzymują dyplom państwowy wyższego wykształcenia specjalistycznego w dziedzinie fotografii. Fotoklub RP dla uczczenia 125 rocznicy urodzin Jana Bułhaka wspólnie z Fotoklubem Grodno zorganizowali plener szlakiem Jana Bułhaka, wykonano medale pamiątkowe, a wystawę okolicznościową prezentowano w Kordegardzie Łazienki Królewskie. Fotoklub RP był współorganizatorem wielu konkursów, wystaw, plenerów, akcji m.in. "Jeden dzień z życia Warszawy", "Portret rodzinny warszawiaków" - wystawa eksponowana w Zamku Królewskim. Znaczącą działalność własną prowadzą Regiony Fotoklubu RP, a wielu członków Fotoklubu RP może poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami i działalnością w fotograficznych stowarzyszeniach regionalnych. 

 

2004

 

Zmiana Statutu uchwalona na Zjeździe ustanawia Krajowe Porozumienie Stowarzyszeń Fotograficznych. Dotychczas członkami wspierającymi rozwój fotografii były Towarzystwa Fotograficzne, które po zmianie Statutu będą członkami zbiorowymi, stanowiącymi Krajowe Porozumienie. Fotoklub RP powołuje konsultantów do spraw współpracy zagranicznej z poszczególnymi krajami, co ma rozwinąć współpracę zagraniczną, gdyż FIAP zrzesza ponad 80 państw oczekujących kontaktów. Działalność Fotoklubu RP wspierana jest przez Fundację "Fotografia dla Przyszłości". Czynione są starania a mamy nadzieję, że powstanie Warszawskie Muzeum Fotografii połączone z niezależną galerią.

 

Źródło: fotografie i tekst - Wiadomości Fotograficzne nr 15/1/05 2005

 

 

 

 


Copyright © design by Michał Kurc