FOTOGRAFIE DLA PRZYSZŁOŚCI


 

 

FOTOGRAFIE DLA PRZYSZŁOŚCI

 

Wszystko przemija. Fakty stają się legendą, legenda ulega zapomnieniu. Ludzkość nieustannie poszukuje śladów swego istnienia. Na przestrzeni tysiącleci ślady ludzkiej działalności niszczone są nie tylko przez samego człowieka ale przez nieubłagany upływ czasu. 
Założeniem akcji "Fotografia dla przyszłości" jest przekazanie fotograficznego obrazu obecnej rzeczywistości przyszłym pokoleniom, do obejrzenia po upływie stu, a może kilku tysięcy lat. 
...Najważniejszym momentem akcji jest wybór zdjęć. On prowokuje do refleksji nad światem, nad sensem naszych działań. Stwarzając nam inną, przyszłościową perspektywę, w nowym świetle ukazuje nam teraźniejszość, nasze zamiary, cele i dążenia. Zmusza do zastanowienia się nad naszą hierarchią wartości: nad oceną ludzi i zdarzeń. 

                                                                                           Mieczysław Cybulski 

 

 

Co pisali inni 

 

Wojciech Chełchowski 

Co pokazać prawnukom? 


Na terenie objętym intensywnymi badaniami archeologicznymi, zwanym "Starym metrem" odnaleziono kolejną przesyłkę z przyszłości. Przypomnijmy, że podobne znalezisko ujawniono tam przed dwoma laty, w 3065 roku. 
...Wewnątrz pojemnika znaleziono 25 fotografii (dawna prymitywna metoda utrwalania obrazu) wykonanych na niedużych ceramicznych płytkach... 
Kto wie, bardzo możliwe, że tak właśnie będą brzmieć doniesienia środków przekazu w odległej przyszłości? Nie wiemy jaki będzie wtedy świat, ale wiemy jak wygląda obecnie. Może więc warto zachować jego obraz dla tych którym ziemia będzie domem za kilkadziesiąt wieków? 

 

 

Józefa Kułakowska

Przyszłym pokoleniom


...Co poprzez fotografię, możemy przekazać przyszłym pokoleniom -czy ma to być w miarę obiektywny dokument poziomu cywilizacyjnego naszych czasów, portrety wielkich ludzi, a może czysto artystyczne widzenie świata? Jeśli założyć, że fotografie przetrwają wieki - o ile nasza planeta przetrwa - niezwykle istotne są to pytania. Nie jest przecież sprawą obojętną, jaką wiedzą na nasz temat będą dysponować nasi pra... pra... pra - następcy... 

 

 

Magdalena Maciejanowicz

Zdjęcia w ceramicznej konserwie 


Znana łacińska sentencja "mom omnis moriar" wyraża jedno z fundamentalnych ludzkich pragnień - pozostawiania po sobie jakiegoś trwałego śladu, jakiegoś znaku pamięci, który przeniósłby w przyszłość choćby okruch naszego "ja", cząstkę z naszych dokonań, z plonu naszego życia. 
Pragnienie to jest udziałem jednostek, lecz przecież - na większą skalę - także całych społeczeństw, które z myślą o następcach, o spadkobiercach, chronią wartości i dorobek przeszłości, starają się też pozostawić po sobie spuściznę przyszłym pokoleniom. 
...Wyobraźmy sobie ten moment: oto kilkumetrowej głębokości dół, przy nim gromadka ludzi. Opuszczają na dno walcowaty pojemnik - kapsułkę "fotograficzną" dla swych odległych potomków... 
...Atmosfera niesamowita... 
...Nie sposób nie myśleć w takiej chwili o tym, kto odnajdzie kiedyś tę przesyłkę ze schyłku dwudziestego stulecia. W jakich stanie się to okolicznościach? 
Jak wtedy będzie wyglądała nasza Ziemia?...
...Wywołanie emocji i wpływ na wyobraźnię uczestników takiego obrzędu to tylko jeden z elementów całego zespołu działań w ramach akcji "Fotografia dla przyszłości". Ale bynajmniej nie najważniejszy. 
W zamyśle jej twórców i pomysłodawców owa nakierowana na odległą przyszłość akcja ma służyć w istocie nam, współczesnym, i do nas jest adresowana. 

 

 

Winicjusz Lubański 

Przesłanie dla przyszłości 


...oczekiwać będzie na odkrycie przez odległe pokolenia... Jest to okazja, by bogaty dorobek, piękno, tradycje, dzień dzisiejszy regionów uwiecznić dla potomnych... 

 

 

Bogdan Konopka 

Dla przyszłości 


...Wśród wielu artystycznych manifestacji podejmowanych przez twórców spod znaku kamery, zdarzają się czasem interesujące i niosącej z sobą głębokie przemyślenia -idee. Jedną z takich idei jest "Fotografia dla przyszłości"... 

 

 

Juliusz Garztecki 

Przesłanie w XXX wiek 


Czas, w którym żyjemy jest czasem wielkiego lęku i wielkiej nadziei. Lęku by człowiek w swym szaleństwie i głupocie nie zniszczył własnego gatunku, a może i większości życia na Ziemi. Nadziei, że może potrafi dorosnąć do tego, co sam stworzył. 
...postanowiliśmy przesłać Wam - o których nie wiemy, czy będziecie w ogóle istnieć, a jeśli tak, czy będziecie naszymi potomkami, czy może innego rozumniejszego gatunku, - te obrazy naszego życia. Nie wiemy nawet, czy je odnajdziecie. Mamy o wiele doskonalsze sposoby wiernego utrwalania widoków rzeczywistości, wybraliśmy jednak taki, który może przetrwać setki, może tysiące lat. 
Ten przekaz jest jednym z wielu przez nas sporządzonych i ukrytych w ziemi. 
Jego treść może się Wam wydawać błaha, może wolelibyście inną. Dobór wynikł z tego, że każdy z autorów tych fotografii sam wybrał te, co uważa za ważne dla siebie i spodziewał się, że może być ważne dla innych. 
Nie przesyłamy więc Wam skarbu najwyższych wzlotów ducha ludzkiego, lecz świadectwo naszej codzienności. W ten sposób, nad przepaścią czasu, podajemy rękę my - Ludzie z końca XX wieku. 


Copyright © design by Michał Kurc