Fotoklub RP


 

3 WALNY ZJAZD 

CZŁONKÓW RZECZYWISTYCH FOTOKLUBU RP

 

Odbył się trzeci już w historii Fotoklubu RP, Walny Zjazd członków. Odczytane zostały sprawozdania Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej oraz została podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium. Zjazd wprowadził zmiany do Statutu, dotyczące między innymi utworzenia Oddziałów/Regionów. 
Członkowie Fotoklubu RP wybrali nowe Władze.

 

WŁADZE KRAJOWE 

KAPITUŁA
Juliusz Garztecki - Prezydent 
Aleksander Jałosiński - Wiceprezydent
Lech Grabowski - Wiceprezydent
Mieczysław Cybulski - Sekretarz
Członkowie:
Janusz Milczarek, Andrzej Pytliński, Mirosław Skrzypczyński, Jerzy Wygoda,
Helena Gąsiorowska, Marian Jelita Zaleski † 

ZARZĄD: 
Mieczysław Cybulski - Prezes
Andrzej Jaworski - Wiceprezes
Wojciech Wesołowski - Wiceprezes
Joanna Maria Rybczyńska - Sekretarz [od lutego 2010 nie pełni funkcji z powodu choroby] 
Małgorzata Krystyna Dołowska - Skarbnik
Edward Kruk - Członek
Tadeusz Krekora - Członek

KOMISJA REWIZYJNA:
Grażyna Sosenko - Przewodnicząca
Janusz Jaremko - Członek
Sywester Bromirski - Członek

SĄD KOLEŻEŃSKI:
Marek Tomaszuk - Przewodniczący
Michał Kurc - Członek
Ryszard Frankowski - Członek

K
ontakt z FIAP: Sylwester Bromirski † 

                                          obecnie Dorota Kycia

 

 


W przerwie...

Zdjęcie grupowe. Fot. Marek Tomaszuk AFRP. >>> Powiększenie 

Strona | 1 | 2 |

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc