Liw'98 - Czas jesieni.

Copyright © photos by Micha³ Kurc