478_Przed Domem Gdańskim w Węgrowie 2010/2016 

Copyright © photos by Michał Kurc