Herkules i Diana - bóstwa pogańskie u wejścia do Bazyliki Mniejszej w Węgrowie.

Copyright © photos by Michał Kurc