Na Zamku w Liwie - IX Festyn Archeologiczny. 

Copyright © photos by Micha³ Kurc