PAMIĘCI MOICH PRAPRADZIADKÓW


 

 

Na cmentarzu w Starejwsi

Franciszka i Antoni Kurtz 

zm. 1 i 3 maja 1901 roku

 

Pamięci moich prapradziadków tę stronę poświęcam. Franciszka i Antoni Kurtz - ich życie rozpoczęło się: Franciszki w roku 1823,  Antoniego w roku 1802. Jeszcze nie wiem i nie wiem czy będę wiedział - kim byli? Mam przeczucie, że ich dobroć i miłość była nieprzerwanie obecna do maja  1901 roku. Dziś przenoszona ich duchem na dalsze pokolenia. Co jeszcze tu napiszę, nie wiem?

Starawieś, dn. 2 maja 2007 roku

Widoczna płyta nagrobkowa, a za nią żeliwny krzyż z tablicą, osadzony w kamieniu jest miejscem spoczynku Franciszki i Antoniego Kurtz.

 

 


Ś. P.
FRANCISZKA i ANTONI
MAŁŻONKOWIE KURTZ

FRANCISZKA ŻYŁA LAT 78 ZM.D. 1 MAJA
ANTONI ŻYŁ LAT 99 ZM.D. 3 MAJA

1901 ROKU

 


 

 

 


Kurtz Antoni 1802-1901 i Franciszka (z domu ?) 1823-1901

Kurc Weronika i Wincenty Bednarczyk ... - ...

Kurc Bolesław 1890-1923 i Helena (Makosiej) 1892-1976

Kurc Jan 1923-2004 i Kazimiera (Pasek) 1928-2008 

Kurc Michał 1949 i Henryka (Jeżewska) 1954 

Kurc Rafał 1978 i Katarzyna (Napieralski) 1978

Kurc Szymon 2006Copyright © design and photos by Michał Kurc