Kórnik - Rynek i uliczki


 

Rynek i uliczki

 

... w roku 1676 majątek kórnicki został kupiony przez Działyńskich, którzy władali nim przez dwa stulecia. W tym okresie nastąpił rozkwit rezydencji, miasta oraz okolicznych wiosek. Teofila z Działyńskich Szołdrska-Potulicka znacznie rozbudowała rezydencję, a także unowocześniła miasto sprowadzając do niego nowych mieszkańców, kupców i rzemieślników, którym nadała liczne przywileje...

 

Ratusz - budowany w stylu neobarokowym w XIX wieku, odbudowany po pożarze i całkowitym spaleniu w 1909 roku. Pod zegarem znajduje się kur, który pieje w południe. Ratusz jest siedzibą Urzędu Miejskiego.

Rynek - łącznie z XV-wiecznym układem ulic powstał w wyniku rozszerzenia głównej drogi prowadzącej przez miasto. Kamienice otaczające rynek pochodzą z XVIII i XIX wieku. Przy nim znajduje się również budynek starej poczty z XVIII wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnętrze kolegiaty. Gotycki kościół wzniesiony ok. 1437 roku, ufundowany przez ród Górków. Znajdują się tu trzy późnorenesansowe nagrobki Górków z XVI wieku, a także nagrobek Teofilii z Działyńskich z XVIII wieku. W podziemiach mieszczą się krypty rodziny Działyńskich i Zamoyskich. 

 

 

 

 

 

Ucho Igielne - przejście do nieistniejącej już bożnicy żydowskiej, gdzie znajdują się macewy ze zlikwidowanego cmentarza żydowskiego. Na arkadzie napis - "OTO JEST BRAMA ODWIECZNEGO. WSTĘPUJĄ TU SPRAWIEDLIWI".

 


Synagoga (bożnica) w Kórniku została wybudowana w 1767/68 roku przez Hillela Beniamina.

 


 

 

 

 

Restauracja Biała Dama - jedna z sal.

 

 

Motel i Restauracja Nestor - przy ulicy Poznańskiej.

 

 

 

 

Pod kopułą - obserwatorium astronomiczne w Gimnazjum.

 

 

Osiedle Krasickiego - i tym spojrzeniem zakończyłem sierpniowy spacerek po Kórniku.

 

   2007.09.23


Copyright © design and photos by Michał Kurc