Odbudowa pałacu w Patrykozach  18 sierpnia 1982 r. 

Copyright © photos by Michał Kurc