Błyskawice nad Węgrowem 2012. 

Copyright © photos by Michał Kurc