Pierwsze cyfrografie z lat 1987-1994 

Copyright © photos by Micha³ Kurc