Pielgrzymka z Cukrowni. Rok 1983.

Copyright © photos by Micha³ Kurc