100-lecie Polskiego Ruchu Robotniczego - 1982 r. 

Copyright © photos by Micha³ Kurc