Sokołów Podlaski - z tamtych lat


Lata siedemdziesiąte XX w.

 

Ulicą Jana Kilińskiego udaję się w kierunku ul. Wolności.

Przy skrzyżowaniu z ul. Kosowska.

 

Na ul. Kosowskiej 

drewniany kościółek św. Rocha - wygląd w 1976 roku.

Zdjęcie ze zbiorów Pana Roberta Trandziuka. Fot. Autor nieznany.

 Rok 1979

 

Na kolejnych dwóch zdjęciach (autor, autorzy nieznani) - przysłanych przez pana Roberta, jest widoczny kościół od strony południowej

Wygląd w dniu  21 października 1979 r. i co po nim pozostało w 1980 roku. 

 Rok 1980

Wygląd miejsca po rozbiórce w dniu 8 maja 1980r. Przeniesiony został do Przeździatki i postawiony przy "czarnej dróżce" nazwanej później ul. Św. Rocha.

 

  Rok 1981

 

Przeniesienie, może bardziej wybudowanie nowego kościoła, możliwe było za sprawą ks. proboszcza Pielasy i m.in. mojego stryja Mariana Kurcza (Kurca), mediatora, budowniczego, który był bardzo zaangażowany w budowę kościoła w Przeździatce - przy "czarnej dróżce" obecnie ul. Św. Rocha.

 

Tydzień przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce

... podczas poświęcenia kościoła (6.12.1981) ks. Biskup Jan Mazur składa podziękowania stryjowi Marianowi (1916-1998) za wyjątkowe zaangażowanie się przy budowie świątyni.

 

Wiele razy rozmawiałem ze stryjem o kościółku - o jego skutecznych wyprawach do Siedlec w sprawach otrzymania odpowiednich zezwoleń... – kto o tym pamięta? O tym się już nie mówi. W monografii ks. Paweł Grzeszek słowem nie wspomina o stryju - "murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść" - w niepamięć. Ach nastały czasy...

 

Po odbudowie.

... znacznie różnił się swym wyglądem od oryginału. 

 

Czasy były niepewne i trudne. Moje fotografowanie uroczystości kościelnych jeszcze przed stanem wojennym było dokładnie obserwowane i filmowane przez odpowiednie służby. Np. podczas uroczystości patriotyczno - religijnej  w dniu 16 sierpnia 1980 roku w Leśnej Podlaskiej.
Na zdjęciu początek Uroczystości - w drodze do ołtarza ks. bp Jan Mazur (1920-2008) - obok znany generał Mieczysław Ludwik Boruta - Spiechowicz (1894 – 1985).

Na twarzach - powaga, skupienie, niepewność, ukryta nadzieja na lepsze ... To bardzo prawdziwa rejestracja tamtego rozpoczynającego się dnia, który zakończył się późnym wieczorem - grudniowym wieczorem, trzynastego... Wiecej tutaj

 

Powracając do poświęcenia kościoła - już nie pw. św. Rocha

 

... W dniu 6 grudnia 1981 roku ks. Biskup Mazur dokonał poświęcenia. 

Wykonałem reportaż z tej uroczystości. Pamiętam, że brakowało tutaj obrazu św. Rocha z ołtarza głównego poprzedniej kaplicy, a w jego miejsce zawieszono Obraz Miłosierdzia Bożego z bocznego ołtarza starego kościółka. Obraz namalował w 1943 roku profesor Krzyżanowski wysiedlony przez Niemców z Poznania zam. w Sokołowie Podlaskim. 

 

Za tydzień Msza św. podczas pierwszej doby stanu wojennego w Polsce. 

 

Szczególna, bo dziwna to była chwila dla wielu i dla mnie – pierwsze godziny stanu wojennego w moim życiu.

 Powyższe dwa zestawy zdjęć towarzyszyły zebranym w niedzielę na Mszy św. - chyba byłem pierwszą osobą, która złamała obowiązujący zakaz rozpowszechniania publikacji. Wykonałem wiele zdjęć. Wybrałem 13 zdjęć i połączyłem w w/w dwa zestawy.

 

 

Po zakończeniu prac we wnętrzu

 

... Stryj Marian poprosił mnie o wykonanie kilku zdjęć, co z przyjemnością uczyniłem.

... widok na ołtarz.

Wnętrze kościoła.

 Rok 1983

Udział Parafii w uroczystościach w Leśnej Podlaskiej z okazji jubileusz 300-lecia Zjawienia się Cudownego Obrazu Leśniańskiego. Wykonałem reportaż i wiele pamiątkowych albumów oto zawartość jednego z nich:

 

 

 

 Rok 1985

 

Na lekcji religii - w przerwie

... z ks. Adamem.

 

 Powracając  na ul. Kosowską i ul. Lipową

 ... łączył te dwie ulice teren Spółdzielnia Pracy Rzemiosł Drzewnych. 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc

 

Wszystkie materiały publikowane na stronie są chronione prawem autorskim.
Ich rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody autora.