Z albumu pani Romualdy Janczewskiej 

Copyright © reproductions by Micha³ Kurc