Na planie inscenizacji "Bitwy pod Węgrowem" 

Copyright © photos by Michał Kurc