360 lat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 

Copyright © photos by Micha³ Kurc