W 40 rocznicę powstania Podlaskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego w Węgrowie 

Copyright © photos by Michał Kurc