Dożynki Województwa Mazowieckiego w Węgrowie - 2003 rok.

Copyright © photos by Michał Kurc