Anno Domini 14.04. 1650 r. 

 

Krasny Dwór ( Stara Wieś)Bogusław Radziwiłł , książę na Birżach i Dubinkach , Słucku i Kopylu , pan na Newlu , Siebieżu, Węgrowie ,koniuszy Wielkiego Księstwa Litewskiego ,generalny Księstwa Pruskiego, gubernator ;brański, barski ,poszerwiński, etc.etc . starosta.


,, Upatrując jako jest potrzebny do zatrzymania i pomnożenia miast przystojny w życiu i sprawach ludzkich porządek ‘’, nadaje specjalną ustawę dla miasta Węgrowa ,, Iż stąd wielkie trudności w sprawach miejskich pochodzą i sprawiedliwość częstokroć iść musi w odwłokę , że miasto jest na kilka części rozdzielone i że ludzie narodu szkockiego są pewnym listem naszym od posłuszeństwa urzędu miejskiego i sądu wyjęci . 


Tedy my, chcąc tym trudnościom zabieżyć i rozerwanie do jedności przywieść, postanowili mieć , aby wszyscy mieszczanie poddani nasi w Starym Mieście Węgrowie mieszkający ,także i ci, którzy na wsiach mieszkając , grunty miejskie trzymają , urzędowi miejskiemu posłuszni byli i według porządków prawa magdeburskiego przed sąd jego pozwani stawali i tam się spomagali, rządów miejskich przestrzegali i spólnie sobie ciężarów i składek miejskich pomagali.

 
A iż ludzie narodu szkockiego, dla lepszego porządku w mieście większej i sądów urzędu miejskiego powagi , sami dobrowolnie i w głos się z tym odezwali , iż i oni równo z drugimi chcą się urzędowi miejskiemu we wszystkim według porządków prawa magdeburskiego poddawać i na jego sądach odpowiadać . Tedy im tę chęć wyprowadzenia porządków pochwaliliśmy. 


Oznajmujemy , iż ten list nasz , któreśmy ich od posłuszeństwa urzędu miejskiego wyjęli, nie ma mieć żadnej na potym wagi i już odtąd sprawy ich jako i innych cudzoziemców jakiegokolwiek narodu-kupców , rzemieślników i wszelkiego inszego powołania ludzi tak teraz mieszkających ,jako i tych, którzy na potym w mieście naszym Węgrowie osiadać będą , według porządków prawa magdeburskiego i w nim opisanych zwyczajów sądzone być mają i wszelkie posłuszeństwo ,uwaga i uszanowanie ,według tegoż prawa urzędowi należące we wszystkim cale oddawano”.


We wszystkiem stwierdzam i ręką moją podpisuję , z przyłożeniem tego punktu ,że mnie i sukcesorem moim wolno będzie zawsze ten porządek odmienić i z niego ująć , albo do niego przyczynić Starosta Barski , koniuszy wielki litewski ,chorąży wielki litewski ,feldmarszałek szwecki.

 

 

 


EDD 2010 - "od pomysłu do przemysłu" Szkoci w Węgrowie. 

Copyright © photos by Michał Kurc