Miłka Skalska i Piotr Siwkiewicz

Copyright © photos by Michał Kurc