Delegacja Valsoldy w Węgrowie


 Od flagi w prawo, w pierwszym rzędzie stoją Burmistrzowie: 

Pan Jarosław Gręda i Pan Alberto De Maria

 

Valsolda - Ceroni - Węgrów

 
W dniu 13 czerwca 2008 roku, podpisana została umowa o przyjaźni pomiędzy Miastem Węgrów i Miastem Valsolda. Historyczne związki łączące oba miasta to np. wkład artystów z Valsoldy – braci Carlo i Francesco Ceronich w budowę węgrowskich kościołów. 

Carlo Ceroni potomek rodu braci Carlo i Francesco Ceronich

 

Orkiestra Filarmonica di Valsolda

 

 

Powiatowo-Miejska Orkiestra Dęta z Węgrowa

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc