w poszukiwaniu ciszy, spokoju dnia...

Copyright © photos by Micha³ Kurc