Trzy dni przed kalendarzow± zim± - rzeka Liwiec 

Copyright © photos by Michał Kurc