Galowy Koncert Operowy w WOK

Copyright © photos by Micha³ Kurc