W rocznicę rewolucji październikowej... 

Copyright © photos by Michał Kurc