Rynek w Węgrowie  16 maja 2013 r. 

Copyright © photos by Michał Kurc