Koncert Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuvetus w Bazylice Mniejszej w Wegrowie. 

Copyright © photos by Micha³ Kurc