Mazowieckie Święto Chleba - Węgrów 2010 

Copyright © photos by Michał Kurc