Gloria - Miejski Teatr Woskriesinnia z Lwowa

Copyright © photos by Micha³ Kurc