Podziękowanie 2004


 

 

Podziękowanie

 

 

Podziękowanie 

dla Pana Michała Kurca 

za wieloletnie zaangażowanie i kreatywność, 

wpływające na wzbogacenie oferty kulturalnej 

Węgrowskiego Ośrodka Kultury 

oraz tworzenie pozytywnego wizerunku naszej placówki. 

 

Wyrazy szacunku i życzenia wszelkiej pomyślności składa 

Dyrektor Węgrowskiego Ośrodka Kultury mgr Ewa Besztak  

 

Węgrowski Dzień Animatora Kultury

26 listopada 2004 r.

 


 

 

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc