Michał Kurc AFRP is a creative photographer  Fellow of the Polish Republic's Photoclub.

 

 

Michał Kurc. Fot. Enia Kurc

Nota autobiograficzna

 

Wyróżnienia, godności...

ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

ZASŁUŻONY DLA FOTOGRAFII POLSKIEJ

ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY

ZŁOTY MEDAL ZA FOTOGRAFICZNĄ TWÓRCZOŚĆ

ZASŁUŻONY DLA MIASTA WĘGROWA

STATUETKA BORYNY - Nagroda specjalna Festiwalu Obrzędów Weselnych

DYPLOM - w uznaniu  pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej

DYPLOM - w uznaniu zasług dla rozwoju fotografii artystycznej

DYPLOM - za działalność kulturalno-oświatową w Cukrowni

 

 


Sokołów Podlaski 1949-1964


Urodziłem się 25 maja 1949 roku w pałacu w Przeździatce. >

 

Pierwsze zdjęcie wykonałem w 1954 r.

 

Mieszkałem do 1954 roku w oficynie z XIX wieku w sąsiedztwie pałacu.

Następne lata - do roku 1988, spędziłem w największej dzielnicy przemysłowej Sokołowa Podlaskiego - w moim dawnym "Elżbietowie".

W roku 1843... ...dobra sokołowskie nabyli Hirschmanowie - rodzina fabrykantów z Warszawy pochodzenia niemieckiego, wyznania ewangelickiego. Elżbieta Hirschmann powołała w 1845 r. spółkę do założenia Fabryki Cukru z Buraków i Rafinerii. Cukrownia została uruchomiona w roku 1846... Więcej ►►

 


Sokołów Podlaski 1964-1979


Klub "Cukrownik"

Działalność fotograficzną rozpocząłem w 1964 r. w Klubie Pracownika Cukrowni w Sokołowie Podlaskim.

Kierownikiem Klubu był pan Zbigniew Trąpczyński - pasjonat, animator kultury uzdolniony plastyk, malarz, modelarz, scenograf... . ►►

Na zdjęciu jestem z Andrzejem Romanem wokalistą i gitarzystą zespołu Amory'66. Wianki na Wiśle, W-wa 1968 r.

Wejście do Klubu Pracownika Cukrowni.


Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego w Sokołowie Podlaskim.

 

W latach 1977-1979 byłem instruktorem Sokołowskiego Klubu Fotograficznego przy CKiS w Sokołowie Podl.

     PDK 1964 r.

 

 

 


Wystawa 50 lat Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim

Jestem w towarzystwie miłośników sztuki fotograficznej podczas wernisażu wystawy w CKiS. Fot. Grzegorz Piaskowski

Na wspomnieniowej wystawie z setkami zdjęć, temat fotografii został przedstawiony b. skromnie. Pominięto najważniejsze wydarzenia fotograficzne  Więcej ►►


 Gródek'77, '78 i '79

 

Wspomniane plenery w Gródku były mi znane. Uczestniczyłem w nich: Gródek'77 i ►►Gródek '78

W 1979 roku zostałem zatrudniony w CKiS z siedzibą w Sokołowie Podl. na etacie instruktora fotografii i filmu i tym samym zostałem organizatorem kolejnego pleneru Gródek'79.


 W tym samym roku ukończyłem zajęcia z fotografii w ZSF w Warszawie, prowadzone przez mgr Zbigniewa Pękosławskiego, autora znanych książek: Fotografia w praktyce amatorskiej, Pracownia fotograficzna.

 

Na zdjęciu: Mieczysław Cybulski i uczestnicy pleneru Gródek '78. >

 

Na zdjęciu od lewej siedzą: Stanisław Wymoczył, Mieczysław Cybulski i Leonard Karpiłowski


Siedlce 1979-1985


 W pracowni fotograficznej na ul. Prusa.

Zmiana siedziby CKiS z Sokołowa Podl. do Siedlec:  

Było to późną jesienią 1979 roku jak przeniesiono Centrum Kultury i Sztuki Województwa Siedleckiego z Sokołowa Podlaskiego do Siedlec. 


W Siedlcach na potrzeby CKiS przeznaczono kilka pomieszczeń zawilgoconych w Ratuszu. 


O pracowni fotograficznej mogłem tylko pomarzyć. Fotografowałem na własnym sprzęcie - obróbkę materiałów wykonywałem w mojej prywatnej pracowni w Sokołowie Podlaskim, a trwało to rok i jeszcze wiele, wiele miesięcy. Więcej
►►

Gródek '81

 

Po przeniesieniu CKiS z Sokołowa Podl. do Siedlec kontynuowałem organizację plenerów w Gródku - dla instruktorów i grup fotograficznych z woj. siedleckiego, 

 

Np. wspólne plenery dla młodzieży skupionej w sekcjach fotograficznych: CKiS w Siedlcach i Kola Fotograficznego z Sokołowskiego Ośrodka Kultury - Gródek '81 ►►

 

Galeria "U Franka">

 

Stan wojenny

Pomimo zakazu fotografowania prowadziłem zajęcia fotograficzne w sekcjach CKiS oraz zbierałem materiał do albumu o Siedlcach. Galeria: "Siedlce lata 80-te XX w." ►►

 

W 1982 r. ukończyłem studium fotografii i filmu - kurs kwalifikacyjny II stopnia w Bydgoszczy ►► 


STF

Wspólnie z pracownikami Wyższej Szkoły Rolniczej w Siedlcach powołaliśmy (1985) Siedleckie Towarzystwo Fotograficzne ►►


Kurtz - Kurc


Sokołów Podlaski  

jest moim rodzinnym miastem 

Obecnie mieszkam w Węgrowie, ale korzenie mojej rodziny to Starawieś w powiecie węgrowskim.

 

Starawieś (pow. węgrowski)

Tu zachował się nagrobek i wiele pytań do Prapradziadków Franciszki i Antoniego Kurtz. Przypomina ich żeliwny krzyż osadzony w polnym kamieniu na cmentarzu ►►

Na cmentarzu w Starejwsi zachował się grób moich prapradziadków Franciszki i Antoniego Kurtz z roku 1901...


Węgrów 1985-2004


Za mieszkaniem do Węgrowa. Z puli Wojewody Siedleckiego (1986) otrzymałem przydział na lokal M4 i zamieszkałem w 1988 r. w Węgrowie.

Węgrowski Ośrodek Kultury (1985-2004)

 

... - 19 lat pracy w Węgrowskim Ośrodku Kultury. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne w sekcjach fotograficznych i 

Węgrowskim Klubie Fotograficznym.


Wykonałem niezliczoną ilość reportaży z większych wydarzeń kulturalnych w mieście oraz wystawiłem wiele prac na autorskich wystawach.

    Węgrowski Ośrodek Kultury.


Brałem udział w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji do spraw Kwalifikowania Instruktorów Amatorskiego Ruchu Artystycznego i Zespołów Zainteresowań w CKiS w Siedlcach ►►

 


Izohelia, cyfrografia  


Pałac w Sterdyni - rok 1974   

Cyfrografia z 1989 r.

W tym czasie wykonywałem prace w izohelii kolorowanej - ►► oraz posługując się komputerem pozyskiwałem obrazy do wystaw fotograficznych np. z cyklu Grafika komputerowa w fotografii. 

 

W roku 1989  wystawa pt. "Grafika 48 KB" była jedną z pierwszych tego rodzaju wystaw w Polsce.

Polska grafika komputerowa

 

Pierwsze cyfrografie, bo tak nazywa Michał Kurc swoje prace komputerowe, zaprezentował w roku 1989 w Galerii Węgrowskiego Ośrodka Kultury z okazji 150-lecia fotografii. Była to jedna z pierwszych wystaw prac cyfrowych w kraju po wystawie Studia EGA w Zachęcie w 1988 r. i prac Jana Berdaka w ZPAF w Warszawie w tym samym czasie.►► 

Rafał Witkowski historyk sztuki

Pierwsza cyfrografia

Zdjęcia Węgrowa...


Do 1991 r. wykonałem wiele zdjęć Węgrowa, które np. zostały wykorzystane do ilustracji monografii o Węgrowie pt. "Węgrów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944" wydanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej w 1991 r.

Eksponowałem moje fotografie o Węgrowie na autorskich wystawach, pocztówkach i w różnych wydawnictwach. Za chwilę upowszechniłem tysiące zdjęc z życia Węgrowa w Internecie.

 

Kapsuła czasu

W 2011 roku album trafił do kapsuły czasu, którą umieszczono pod powierzchnią węgrowskiego rynku ►►

 

Południowa pierzeja rynku, 1999 r.


Zdjęcia (od 1962 r.) na wystawach i w publikacjach


Poza kilkoma pozycjami wydawniczymi nie miałem większego wpływu na ostateczny wygląd wydruku moich prac, dlatego nie byłem zwolennikiem tej formy upowszechniania mojej twórczości.

 

Autorskie wystawy

 i prezentacje prac w Internecie.

 

ekspozycje prac ►► 

 


W Fotoklubie RP  


Prezes Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP zdfp wręcza mi legitymację: Michał Kurc jest artystą fotografem (fotografikiem) członkiem rzeczywistym Fotoklubu RP Stowarzyszenia Twórców. Data przyjęcia 15.04.1998.

W dniu 15.04.1998 roku zostałem członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców.

Podczas ►►spotkania w Węgrowskim Ośrodku Kultury Prezes Fotoklubu RP Mieczysław Cybulski AFRP zdfp wręczył mi legitymację artysty fotografika Fotoklubu RP.

 

Otrzymałem wiele wyróżnień i tytułów Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP.

 

< Podczas spotkania w WOK.

 

 


W Internecie


Wygląd strony głównej "Fotografika i nie tylko" - wykonanej wg mojego projektu.

W 1998 r. w kwietniu, dzięki zaangażowaniu się mojego syna Rafała w sprawy Internetu i założeniu strony "Fotografika", rozpocząłem  popularyzację fotografii w Internecie. 

Na stronie prezentowałem, poza moją twórczością, informacje o działalności Fotoklubu RP oraz opowiadania dotyczące większych wydarzeniach kulturalnych w Węgrowie.

►►Strona i relacje o mojej twórczości w audycjach Warszawskiego Ośrodka Telewizyjnego (WOT).


40 lat działalności fotograficznej - 2004 rok


Z tej okazji postanowiłem opowiedzieć fotograficznie o moich ścieżkach w rodzinnym Sokołowie Podlaskim.

 

Galeria 

Sokołów Podlaski - z tamtych lat  

powstała w czasie jubileuszu 580-lecia nadania praw miejskich, realizacji projektu "Sokołów Stolicą Kulturalną Mazowsza 2004" oraz równoległego jubileuszu 40 lat Domu Kultury i mojej działalności fotograficznej.

Zapraszam do galerii ►►

Album "Węgrowskie klimaty"

Z tej okazji 40 lat... także postanowiłem opowiedzieć fotograficznie o mojej życiowej ostoi wydaniem albumu o Grodzie nad Liwcem.

 

Album Węgrowskie klimaty

W 2004 r. Towarzystwo Miłośników Ziemi Węgrowskiej wydało album: Węgrowskie klimaty. Ukazuję w nim piękno Węgrowa, utrwalone na 52 fotografiach. 

 

Album także przybliża, piórem Pana Romana Postka, moją osobę wpisaną w życie Grodu nad Liwcem.

 


NASA


Galeria "Sunita i ..." ze zdjęciami NASA z 14 ekspedycji wykonanymi przez astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

 

Z 14 ekspedycji...

 

Eksponuję w galerii "Sunita i ..." - za zgodą NASA, zdjęcia wykonane przez astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z 14 ekspedycji w latach 2006-2007.

Inspiracją do powstania galerii były życzenia od Pani Sunity L. Williams astronauty

 z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Oglądając zdjęcia z 14 ekspedycji na stronie NASA,  postanowiłem podzielić się tym materiałem - moje spojrzenie przez zdjęcia astronautów, na niektóre zdarzenia z życia ISS.►►

 

 

Copyright © NASA


Who is Who w Polsce


Od 2006 roku jestem na stronach Who is Who w Polsce.*|

 

 

 

Who is Who w Polsce 

___________________

*| "Nie można samemu podjąć decyzji o wpisie do tego typu publikacji. Redakcje we własnym zakresie przeprowadzają poszukiwania osób, szczegółowo obserwując wzmianki w mediach oraz dokonując przeglądu leksykonów branżowych i archiwów. 
Decyzję o przyjęciu biografii do publikacji w leksykonie podejmuje zespół redakcyjny na podstawie przeprowadzonego wywiadu. W jego trakcie oceniają, czy życiorys rozmówcy spełnia międzynarodowe standardy wydawnictwa."- wikipedia.

 


45 lat działalności fotograficznej - 2009 rok


"Wołodyjowski" węgrowskiej fotografii 

Michał Kurc AFRP. Fot. Henryka Kurc

Michał Kurc – skromny, błyskotliwy, wyjątkowo zdolny i pracowity artysta fotografik, 5 maja otworzył w Domu Gdańskim w Węgrowie retrospektywną wystawę swoich fotografii. 

Przypomniał je w związku z przypadającym w tym roku podwójnym, okrągłym jubileuszem – 60-lecia urodzin i 45-lecia działalności fotograficznej.

Rzadko się zdarza, żeby fotograf był jednocześnie zdolny, skromny, a jednocześnie i pracowity. Michał Kurc, od 15 kwietnia1998 roku członek rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, łączy w sobie wszystkie te cechy.

... Pisząc ten tekst, nieprzypadkowo kilka razy nazwałam Michała Kurca Panem Michałem, nawiązując tym samym do przygód legendarnego Pana Michała Wołodyjowskiego, stworzonego przez Henryka Sienkiewicza..." - Aneta Abramowicz. 

 

Wiecej ►►

 


50 lat działalności fotograficznej - 2014 rok


Jednym z najwspanialszych prezentów jakie otrzymałem od Ukochanych Dzieci Kasi i Rafała były dwa aparaty skrzynkowe No.2 BROWNIE Camera - jeden aparat kupiony w Antwerpii, drugi w Londynie. Dziękuję Wam za pamięć, serdeczność i waszą dobroć, którą mnie nieustannie obdarzacie. Prezenty spowodowały wiele wspomnień...►►


Wcześniejsza emerytura - 2004


"Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) w związku ze zmianami organizacyjnymi — likwidacją stanowiska pracy ds. fotografii — proponuję Panu rozwiązanie stosunku pracy w trybie w/w artykułu z dniem 31.05.2004 r na mocy porozumienia stron." - Wyraziłem zgodę na powyższe rozwiązanie stosunku pracy.

 


Na emeryturze - 2014


Nadal moją autorską stronę wzbogacam fotografiami z mojego archiwum. Obecnie eksponuję ponad 40 tys. zdjęć mojego autorstwa. 

 


Wspomnienia


W 1964 w nowej ciemni przy Klubie Pracownika Cukrowni nowy powiększalnik Krokus i mój prywatny sprzęt: obiektywy, koreksy, zestaw do reprodukcji, aparaty fotograficzne...


Wspomnienia... ►►                           


O autorze - z prasy i nie tylko


@ z poczty

26 sierpnia 2002 11:06

... będzie dla Pana miłym zaskoczeniem fakt, iż już od dłuższego czasu obserwowałem rozwój - budowę Pańskiej strony ze względu na Pańskie zaangażowanie w promocję kultury i fotografii i w szczególności angolańskiej grupy tanecznej. 

Pragnę szczerze pogratulować Panu nie tylko jakości i wysokiego poziomu zdjęć ale może przede wszystkim woli działania...

Ambasador RP Andrzej Braiter 

Inne wpisy ►►


Podziękowanie


Z wyróżnień, jakie były mym udziałem, najwyżej sobie cenię dowody sympatii Tych, którzy odnaleźli dla siebie coś w mych poczynaniach twórczych prezentowanych w postaci wystaw, galerii internetowych... 

Jeszcze raz bardzo dziękuję za ciepłe słowa płynące z Waszych Serc. 

 

Michał Kurc AFRP                         

 

 


autor | galeria m | galeria_1 | Fotoklub RP | ciekawostki | porady | linki | kontakt


 


Copyright ©  design and photos by Michał Kurc