Podziękowania 2024


 

Podziękowanie

 

W imieniu produkcji programu "Mam Zamek" serdecznie dziękuję 

Panu Michałowi Kurc'owi 

za udostępnienie archiwalnych zdjęć wykorzystanych w odcinku 

poświęconemu pałacowi w Patrykozach.


Warszawa, kwiecień 2024 r.            Małgorzata Łaszkiewicz - kierownik produkcji

 

 

  

 

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc