Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" 


 

Pałac w Patrykozach, woj. mazowieckie. Rok 1979.

 


 

W dniu 2 maja 2001 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił mnie odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY.

 


 

Zasłużony Działacz Kultury - polska odznaka honorowa, nadawana osobom zasłużonym w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 


 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc