O fotografii - medal i fotografia


 

Leśna Podlaska, dnia 16 sierpnia 1980 roku.

 

 

 

MEDAL PAMIĄTKOWY WYKONANY Z OKAZJI 65 ROCZNICY

 WYZWOLENIA KOŚCIOŁA LEŚNIAŃSKIEGO

Z NIEWOLI CARATU 1915 - 1980

 

 

Medal jest pamiątką tamtych dni - spotkań z ciekawymi ludźmi, kombatantami I i II Wojny Światowej. Wówczas wykonałem reportaż fotograficzny, z którego pozostało w moim archiwum tylko to jedno moje zdjęcie - odbitka fotograficzna nr 5 (00 - 100 - 10, próbka wykonana na papierze fotograficznym Fotoncolor 6. Odbitka skanowana po 23 latach), którą po raz pierwszy publikuję w Internecie w dniu 28 lutego 2003 roku.

 

 

odbitka fotograficzna "nr 5"

... na twarzach powaga
                               skupienie
                               niepewność jutra 
                               ukryta nadzieja na lepsze
rozpoczynającego się dnia
                               zakończonego
                               grudniowym wieczorem, trzynastego...
/mk/

 

 

Generał  Mieczysław Ludwik Boruta - Spiechowicz (1894 – 1985), 

pseudonimy Kopa, Morawski


27 września 1981 roku generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz wziął udział w drugiej turze I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, a podczas swojego wystąpienia powiedział między innymi: 

 

Przyjacielu Prezesie, goście zagraniczni, drodzy rodacy. Ojczyzna w potrzebie, ale nie w niebezpieczeństwie. Nie dajmy się zastraszyć, bo strach jest złym doradcą, a Polska potrzebuje rad dobrych. Bądźcie solidarni w dobrym, mądrym i szlachetnym. Solidarni w złym są naszym przeciwieństwem. To oni doprowadzili Polskę najpierw do moralnego, a potem do materialnego upadku. Bądźcie odważni w poszukiwaniu prawdy. Jak nigdy dotąd potrzebna nam jest jedność. Prawda jest jedna, a kłamstw tysiące. Szukajcie jej, bo tylko ona was nie zawiedzie, bo tylko prawda wyzwoli was z niedoli. Bądźcie żołnierzami prawdy, a jestem przekonany, że na pewno zwyciężycie. 

 

________________________________

źródło: fragment z http://www.ists.pl/boruta/general.html

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc