Pomnik "Solidarności" w Węgrowie 

Bądźcie solidarni 

w dobrym, mądrym i szlachetnym

 

Przy ulicy Piłsudskiego w Węgrowie... 

W dniu 20 lipca 2007 roku obserwując prace przy budowie pomnika "Solidarności", przypomniał mi się dzień 16 sierpnia 1980 roku, w którym wykonywałem reportaż z przebiegu uroczystości - 60 ROCZNICY WYZWOLENIA KOŚCIOŁA LEŚNIAŃSKIEGO Z NIEWOLI CARATU (1915-1980). Na stronie publikuję jedno zdjęcie z tamtego dnia, pamiątkowy medal oraz fragment wypowiedzi generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza (1894-1985) podczas drugiej tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność:

"... Bądźcie solidarni w dobrym, mądrym i szlachetnym... Bądźcie odważni w poszukiwaniu prawdy. Jak nigdy dotąd potrzebna nam jest jedność. Prawda jest jedna, a kłamstw tysiące. Szukajcie jej, bo tylko ona was nie zawiedzie, bo tylko prawda wyzwoli was z niedoli. Bądźcie żołnierzami prawdy, a jestem przekonany, że na pewno zwyciężycie".

 

Generał Mieczysław Boruta-Spiechowicz

 (1894-1985) 

Słowa Generała wypowiedziane w dniu 27 września 1981 roku, nawołujące do solidarności w dobrym, mądrym i szlachetnym postępowaniu oraz do poszukiwania prawdy, powinny być wizytówką każdego z nas.                                 

                                                           Michał Kurc AFRP

 

 

Prawda jest jedna, 

a kłamstw tysiące. 


 

 

Pomnik "Solidarności" w Węgrowie. Fotografowałem w dniu 16 września 2007 roku.

 

                                              

 

21 lipca 2007


Copyright © design and photos by Michał Kurc