Impresja - "Baśniowa rzeczywistość" - Zamek w Liwie 

Copyright © photos by Michał Kurc