Rzeczka Miedzianka - rozgraniczającą niegdyś dwa miasta: Liw Stary i Liw Nowy.

 

 

Liw dawne miasto 

Copyright © photos by Michał Kurc