Zebranie PRON w dniu 3 lutego 1983 roku. 

Copyright © photos by Micha³ Kurc