Siedlce lata 80-te XX wiekuZebranie PRON w dniu 3 lutego 1983 roku 

w Urzędzie Miejskim w Siedlcach.

 

 

z mojej szuflady

Spacerkiem po Siedlcach

 

Siedlecki PRON

 

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja polityczna (początkowo pod nazwą Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego) utworzona w okresie stanu wojennego przez PZPR i podporządkowane jej stronnictwa polityczne oraz zależne od władz organizacje katolickie w celu propagandowego wykazania poparcia społeczeństwa dla polityki partii, a w szczególności wprowadzenia stanu wojennego...- wikipedia.

 

 

 

 


 

 

na stronie od 2013.03.11


Copyright © design and photos by Michał Kurc