Pamiątkowe zdjęcie z wycieczki do Treblinki w roku szk. 1962/63 

Copyright © photos by Witold Grądzki

 

Od prawej w pierwszym rzędzie: Zbyszek Kwiatkowski, Tadeusz Odowski, Michał Kurc...