Z ogromną przyjemnością odwiedzam Pańską stronę ...@

 
Sent: Sunday, January 15, 2006 9:37 PM
Subject: Re: dr Jan Szturc


Panie Michale,

Z ogromną przyjemnością odwiedzam Pańską stronę, bo wydaje mi się, że postawił Pan sobie jako cel sprawić ludziom radość swą twórczością. Potrafi Pan wszędzie dostrzec piękno! Na niektórych zdjęciach można wprost dopatrzyć się szukania Bożej ręki w Jego Stworzeniu. Gratuluję Panu dorobku i życzę, przede wszystkim sobie i innym odbiorcom Pańskich dzieł, by nie ustawał Pan w swych poszukiwaniach!

Z pozdrowieniami,
Jan Szturc

 


 

 

 

   


Copyright © design and photos by Michał Kurc