pragniemy Panu podziękować za pasję, trud i...


 

 

Podziękowanie 

 

dla 

Pana Michała Kurca 

 

za udostępnienie prac oraz pomoc w organizacji wystawy pt.: 

"Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie",

która uświetniła uroczyste obchody 

"XXX LECIA PONTYFIKATU PAPIEŻA JANA PAWŁA II".


Mając również na względzie Pańską dotychczasową działalność, 

będącą świadectwem aktywności i zaangażowania w życie kulturalne 

i promocję Węgrowa, pragniemy Panu podziękować za pasję, 

trud i oddanie idei upowszechniania 

świadomości kulturowej mieszkańców naszego Miasta.

 

Życzymy Panu wiele satysfakcji, płynącej z pracy 

na rzecz propagowania kultury, sukcesów i szczęścia osobistego 

oraz pomyślnej realizacji wszystkich życiowych zamierzeń.

Jadwiga Giers
Prezes Towarzystwa 

Miłośników Ziemi Węgrowskiej

Jarosław Grenda
Burmistrz WęgrowaWęgrów, 16 października 2008 roku

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc