pragnę gorąco podziękować Państwu...


@

Sent: Tuesday, September 30, 2008 11:55 AM
Subject:
Mazowsze w Koronie

Szanowny Panie Michale, 
pragnę gorąco podziękować Państwu, za tak sympatyczną relację z koncertu w Węgrowie i miłe słowa o tym wieczorze muzycznym. Chciałabym skopiować w moim komputerze ten materiał na pamiątkę naszego spotkania w pięknym kościele w Węgrowie. Cieszę się że udało mi się doprowadzić do kolejnego już koncertu w Węgrowie (w sierpniu b.r. realizowałam koncert także w kościele klasztornym). Od lat zachwycałam się architekturą Bazyliki Mniejszej. A z powiatem węgrowskim jestem związana sentymentalnie, gdyż tutaj nad Bugiem mam działkę.

Bardzo serdecznie ŻONĘ I PANA pozdrawiam.
Do zobaczenia

Małgorzata Kalicińska
Z-ca Kierownika 
Impresariatu Muzycznego MCKiS
tel. 0 22 58 64 227

 

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc