Strona: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 

2009-05-14 Węgrów trochę mniej znany-SP Miedzna

Takiego Węgrowa nikt z nas nie znał. Żydzi zaczęli się tu osiedlać w połowie XVIII wieku.W 1897 roku stanowili 62% ludności miasta, a w 1921 roku mieszkało ich tu 5.148. W Węgrowskim Ośrodku Kultury obejrzeliśmy film o przeszłości miasta, w miejscowej miejskiej bibliotece oglądaliśmy fotografie Michała Kurca, na których zostały utrwalone najciekawsze miejsca Węgrowa oraz okolic. Spacerowaliśmy po żydowskiej części miasta, odwiedziliśmy lapidarium. Naszą uwagę zwrócił jeden z fragmentów macew - różniący się od innych, bo odnowiony. Przez kogo, nie wiemy.

 

 


Copyright © design and photos by Michał Kurc