Z cyklu: Moje rozważania - Świadkowie Jehowy


 

 Ilustracja wykonałem na podstawie filmu "Pasja" reż. Mela Gibsona 

i obrazu "The Crucifixion" Gustawe Dore

oraz własnej fotografii.

 

"W jakim stopniu wielu patrzyło na niego ze zdumieniem - bo tak bardzo zeszpecono jego wygląd, bardziej niż któregokolwiek innego mężczyzny, a jego okazałą postać bardziej niż postać synów ludzkich - w takim też stopniu zdumieje on wiele narodów..." - Izajasza 52:14-15 (Przekład Nowego Świata).

 

 

Krzyż czy pal?

 

W dniu 15 lutego 2008 roku otrzymałem Strażnicę z 1 marca 2008 z tytułem na okładce: "JAK ŚMIERĆ JEZUSA MOŻE CIĘ WYBAWIĆ" i z ilustracją przedstawiającą zdjęcie ciała Pana Jezusa z drzewa. Napisałem "drzewa" dlatego, że tak jest przedstawiony pal - jako pień drzewa. 

Zajrzałem do archiwum - w innych publikacjach Strażnicy na ilustracjach pal był przedstawiony jako belka (po obróbce) w kształcie prostopadłościanu - rozbieżność w interpretacji tzw. pala.

 

 © 2008 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

 

Na stronie 22 tej Strażnicy przeczytałem, że Świadkowie Jehowy usilnie starają się stosować do Biblii, a nie do tradycji. To powinno oznaczać zgodność słowa i treści zawartej w ilustracji z Biblią. Czy tak jest? Nie.

 

 

1 - "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ..."

 

Przypomniałem sobie pewną niezgodność w przedstawieniu ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa jaką zauważyłem np. w Strażnicy z roku 1995:

 

Na ilustracji upowszechnionej w Strażnicy nr 1 z 1 stycznia 1995 roku na stronie 4 jest przedstawiony wizerunek mężczyzny z rękoma przebitymi jednym gwoździem do pionowej belki. 

W Biblii, w Ewangelii Jana 20:25 czytamy, że ręce Pana Jezusa Chrystusa zostały przybite gwoździami, a nie gwoździem - występuje tu liczba mnoga, a nie pojedyncza:

 

Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. (Biblia Tysiąclecia)

 

Toteż drudzy uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on im rzekł: "Jeśli nie zobaczę na jego rękach śladu gwoździ i nie włożę swego palca w ślad gwoździ, i nie włożę swej ręki w jego bok na pewno nie uwierzę". (Przekład Nowego Świata)

 

 

 

© 1995 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

 

 

Niezgodność treści z Biblią, wskazuje na błędne przedstawienie ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa. W Piśmie Świętym czytamy, że ręce były przybite więcej jak jednym gwoździem, według mnie to może oznaczać użycie poziomej belki, którą najpierw niósł Pan Jezus, a dalej Szymon z Cyreny.

 

2 - nad głową Jego...

"A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski." - Mateusza 27:37. Nad głową to oznacza, że nie nad rękoma jak sugeruje Strażnica na prezentowanej ilustracji. I to może oznaczać ukrzyżowanie z belką poprzeczną - na krzyżu. Po ukrzyżowaniu Pan Jezus żył jeszcze najmniej 3 godz., co wyklucza pal i tę formę przybicia do drzewa -  tak mogłby przeżyć ok. 10 min.

 

 3 - bardzo zeszpecono jego wygląd... 

"W jakim stopniu wielu patrzyło na niego ze zdumieniem - bo tak bardzo zeszpecono jego wygląd, bardziej niż któregokolwiek innego mężczyzny, a jego okazałą postać bardziej niż postać synów ludzkich - w takim też stopniu zdumieje on wiele narodów..." - Izajasza 52:14-15 (Przekład Nowego Świata).

Należy się odnieść do przedstawienia wyglądu ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa. Izajasz wskazał na zeszpecenie wyglądu Chrystusa, czego nie można zauważyć na powyższej ilustracji? Po moich rozważaniach Strażnica zmienia wygląd (?)

 

4 - Włożyli na niego...  

W Piśmie Świętym jest podana informacja, że Pan Jezus niósł krzyż - Jana 19:17, oraz niósł go Szymon z Cynery - "Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem." - Łukasza 23:26. 

Co może oznaczać ta informacja: "włożyli na niego"? Nasuwa się pytanie jak duży był i ile ważył ten "krzyż"?

 


Źródła historyczne opisują rzymski krzyż składający się z ramienia pionowego stipes lub staticulum oraz poziomego patibulum. Z reguły belka pionowa była na stałe utwierdzona w miejscu, gdzie dokonywano egzekucji. Belkę poziomą natomiast skazany musiał nieść sam. Nad głową ukrzyżowanego umieszczano titulus, czyli tabliczkę informującą o jego przewinieniu.

 

Patibulum ważyło około 45 kg. Do niego przybijano ręce skazańca, kiedy leżał on na ziemi. Potem sznurami podnoszono krzyżowanego do góry.


 

 

 

O ile już..., 

to widzę ten obraz ukrzyżowania Jezusa:

 

- biczowanego - bardzo zeszpecono Jego wygląd,

- z belką poprzeczna - "włożyli na niego",

- przybitego do niej - patibulum,

- wciągniętego na pionowy pal (drzewo) ,

- z tabliczką nad głową.

 

 

"Chrześcijańscy męczennicy" (1883); mal. Jean Leon Gerome. 

The Walters Art Gallery, Baltimore, USA. 

 

Na powiększonym fragmencie widzimy pierwszych chrześcijańskich męczenników na krzyżach. Reprodukcja ta była upowszechniona przez Strażnicę w broszurze "JAK KREW MOŻE OCALIĆ TWOJE ŻYCIE?" w roku 1990 str.7.


 

W następnym 2009 roku...

 

po upowszechnieniu moich rozważaniach (2008 r.) na temat wyglądu ukrzyżowanego Jezusa zauważyłem zasadniczą zmianę w przestawianiu wizerunku ciała oraz w wyglądzie drzewa, np. w Strażnicy z 1 lutego 2009 r.

 

© 2009 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

© 1995 WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA


 

Kto miał rację? Zapraszam do kolejnych rozważań...

 

 

Publikowane materiały pochodzą z mojego archiwum.