Jubileusz 25-lecia sukcesów Cukrowni Elżbietów za Barona Stanisława Lesera. Zdjęcie grupowe przez budynkiem cukrowni 30 CZERWCA 1898. 


Na pierwszym planie "głowy" z cukrem - tak był pakowany cukier. Każda cukrownia miała swój znak, który wyciskano na spodzie głowy cukru lub na papierze, w który zawijano głowę - stożkowatą bryłę cukru z zaokrąglonym wierzchołkiem. Cukrownia Elżbietów posługiwała się znakiem w postaci trzech gwiazdek.

Głowy cukru na zdjęciu i po odwróceniu zdjęcia stronami przeniesione na mural.